جستجو

78 نسخه قابل چاپ
گردشگري سلامت: چالش ها و بايدها...

گفتگو با دکتر عباس شجاعي
قسمت اول


مقدمه: امروزه بحث گردشگري سلامت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و هستند کشورهايي که بخش عمده ي درآمد ارزي خود را از همين گردشگري سلامت تامين ميکنند.
کشورهائي که در اين زمينه سرمايه گذاري کرده اند هر روز که مي گذرد جايگاه خود را مستحکم تر مي کنند. سلامتي و درمان در کنار توريسم جاذبه اي است که بسياري از مردم تمايل دارند به صورت هم زمان از آن بهره ببرند. و دولت ها هم با توجه به درآمد سرشاري که نصيب کشور مي شود تمام تلاش خود را مي کنند تا اين دو مقوله ي مهم را در نظر داشته باشند. پيشرفت هر کدام کمک به پيشرفت ديگري است، چند سالي است که گردشگري سلامت در ايران نيز حرکت رو به رشدي را شروع کرده است. پيشرفت علم پزشکي در اين سالها برکسي پوشيده نيست بخصوص به بيماران ساير کشورها که ايران را هم زيبا مي دانند و هم براي آنها جذابيتي مضاعف پيدا کرده است ... اما اين جذابيت در ايران هم قابل مشاهده است؟ آيا زيرساخت هاي ما براي جذب بيشتر بيماران آماده است ؟ آيا بخش دولتي تمايل به تفيض اختيار به بخش خصوصي دارد؟ آيا تفکرات دولتي با فعاليت هاي بخش خصوصي هماهنگ است؟ آيا ساير بخش ها با بخش گردشگري و به خصوص گردشگري سلامت به تعامل رسيده است؟
دکتر عباس شجاعي جراح و متخصص گوش و حلق و بيني، قائم مقام نظام پزشکي خراسان و همچنين مديرعامل شرکت توسعه گردشگري سلامت ليان کاوان يکي از افرادي است که چند سالي است در اين رابطه فعاليت مي کند براي همين از وي خواستيم در گفتگوئي با ما شرکت کند که متن زير حاصل همين گفتگوست. لطفا مطالعه فرمائيد:

آقاي دکتر ابتدا کمي درباره ي گردشگري سلامت در جهان و ايران صحبت کنيد.
• ابتدا لازم است از نشريه مسافران تشکر کنم که وارد اين بحث مهم شده است.
صنعت گردشگري سلامت در دنيا به صورت جدي سابقه اي در حدود بيست سال دارد که علي رغم رکود اقتصادي در جهان رشد اين صنعت نه تنها کاهش نداشته است که هرساله با افزايش رشد و همچنين افزايش تحصيل ارز از همين منبع در کشورها مواجه بوده ايم که اين شتاب در کشورهاي همسايه هم ديده مي شود. سابقه اين صنعت به صورت جدي در کشور ما هم حدود 12 سال است که در دولت تدبير و اميد هم قبل و هم بعد از انتخابات به آن پرداخته شده است. صنعت گردشگري سلامت مجموعه اي از ارکان به هم پيوسته است که هر کدام از اين اجزا بايد به خوبي کار کند، و اگر بخواهيم به صورت ساده اين موضوع را مطرح کنيم گردشگري و سلامت را بايد مجزا بررسي کنيم. موضوع اول مربوط به زير ساخت ها و امکانات در کشورهاست که ماهم از اين قاعده خارج نيستيم. ايران باتوجه به امکانات و اقليم هاي متفاوتي که دارد هميشه يک هدف گردشگري بوده است که متاسفانه با توجه به تقاضاهائي که در اين زمينه وجود دارد اين امکانات و زيرساخت ها کفاف وضع موجود را نمي کند و بايد دراين رابطه فعاليت هاي بسياري صورت بگيرد ما بايد قدرت رقابت با رقباي خود را در زمينه ي زيرساخت هاي حمل و نقل، اقامت، جاذبه ها و ... را پيدا کنيم. فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي مي تواند به اين موضوع کمک کند تا بتوانيم اتکاي خود را به صنعت نفت کاهش دهيم و از منابع ديگري همچون گردشگري ارز آوري ساده تري داشته باشيم. اما در حوزه ي سلامت به شکر خدا جمهوري اسلامي ايران جزو چند کشور برتر دنيا است. که اين حاصل تلاش دانشمندان و فرهيختگان و دست اندرکاران و ... که همه ي انرژي و وقت خود را صرف تحصيل علم کردند تا در اين حوزه (سلامت) افتخار آفرين باشند و در دنيا به جايگاه شايسته اي برسند. امروز اگر قرار باشد در روابط کشورها حرفي براي گفتن داشته باشيم يکي از نقاط قوت ما در اين ارتباطات همين حوزه ي خدمات سلامت است که متقاضيان زيادي دارد و البته اين حوزه مانند همه ي صنايع ديگر نياز به نرم افزار و سخت افزار بوده است که لازم است با تغيير در بعضي از امکانات و تجهيزات و البته نگاه ها علاوه بر بعد داخلي به دنبال ارائه توانمندي ها به خارج از کشور هم باشيم. اما آنچه که شايد اساسي ترين موضوع هم باشد عدم وجود سند بالا دستي و فراسازماني است که منجر به تدوين نقشه راهي شود که براي صنعت گردشگري سلامت کاربرد داشته باشد.

آقاي دکتر دراين رابطه چه هماهنگي هائي بين بخش ها و زيربخش ها نياز است؟
• به موضوع خوبي اشاره کرديد، عدم هماهنگي بين بخشي و بين سازماني هميشه در هر حوزه اي مشکل ساز است و در گردشگري سلامت هم مصداق دارد. دراين حوزه سازمان هاي مختلف دخيل هستند که همه ي آنها بايد در جائي دورهم باشند و به تعهدات خود عمل کنند . سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و ... که هر کدام هم در اين زمينه صاحب نظر هستند و اين نظرات بايد حاصل جمع آن تشکيل شوراي راهبردي گردشگري سلامت کشور باشد که اگر به اجرا درآيد مي تواند بسياري از مشکلات را حل کند.

تعامل بين بخش دولتي و خصوصي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
• موضوع سوم تمايل به دولتي کردن امور است. در همه جا دولت ها سياست گذار و ناظر هستند و در اجرا دخالت نمي کنند. اشتباهي که قبلا خيلي بيشتر ولي اکنون هم ديده مي شود اين است که بعضي از سازمان هاي دولتي و شبه دولتي که علم لازم را هم ندارند در اين حوزه دخالت مي کنند. دخالتي که هم آسيب رسان است و هم خلاف اصل 44 قانون اساسي ست.
و موضوع چهارم عدم تعريف و تبين جايگاه بخش خصوصي است که متاسفانه حمايت هاي لازم ازاين بخش نمي شود براي همين فعاليتي که از بخش خصوصي مي بينيم به صورت پراکنده است و به هيچ وجه مطلوب نيست بخش خصوصي فعاليت مي کند اما نمي تواند از زيرساخت هاي مناسب به خصوص در حوزه ي سلامت بهره ي لازم را ببرد.

چاره را در چه مي بينيد؟
• تلفيق اين دو حوزه مي تواند کمک کند تا ازاين ظرفيت ها استفاده کنيم ما در بخش خصوصي دچار يک سليقه گرائي و بي برنامگي هستيم که مي تواند به اين فعاليت ها آسيب وارد کند. اگر مي خواهيم اين صنعت به پيشرفت لازم برسد بايد فکري اساسي کرد. اساسي ترين پيشنهاد اين است که بايد با سياست گذاري و نظارت لازم در شورائي که همه هستند به يک نقشه راه و وحدت رويه برسيم تا هرکس با توجه به وظايفي که دارد به ايفاي نقش بپردازد و در نهايت اجرا به بخش خصوصي واگذار شود. وقتي در اين شورا نماينده اي از بخش خصوصي نيست چه انتظاري وجود دارد که کارها به خوبي پيش برود؟ وقتي اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي در اين شورا نقش و جايگاهي ندارد چگونه مي توان انتظار داشت همه ي امور به بهترين شکل به سرانجام برسد. تکرار مي کنم که همه ي دست اندرکاران اين صنعت بايد زير يک سقف حضور داشته باشند و بخش خصوصي يکي از مهمترين ارکان اين فعاليت هاست.

پيشنهاد کاربردي شما چيست؟
• پيشنهاد ما اين است که اتاق بازرگاني بايد عضويت فعال داشته باشد تا در اتاق فکر و شورائي که پيش تر به آن اشاره شد بخش خصوصي هم فعال باشد. در حال حاضر وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نظام پزشکي و وزارت بهداشت و درمان در رابطه با گردشگري سلامت سياست گذاري مي کنند و بخش خصوصي هيچ نقشي دراين رابطه ندارد و براي همين هميشه بخش خصوصي در اجرا با مشکلاتي مواجه مي شود. بايد اين شورا به صورت استاني هم فعال باشد به عنوان مثال در حوزه ي فولاد و معدن و زعفران نقش اتاق بازرگاني و بخش خصوصي کاملا مشخص بوده و خروجي هاي خوبي هم داشته است که در همين جهت تشکيل هولدينگ هاي فولاد، معدن، زعفران و ... کمک شاياني به توسعه و پيشرفت امور مربوط به خود کرده اند. و سوال اينجاست که چرا در بخش گردشگري و سلامت اينگونه نيست؟ شايد يکي از پاسخ ها اين باشد که متاسفانه در حال حاضر بعضي از کساني که در اين حوزه فعاليت مي کنند داراي هيچ هويتي نيستند. از اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص دراين حوزه کمتر استفاده مي شود که شايد دليل آن عدم اعتماد لازم به بخش خصوصي است.

ادامه دارد

 
صفحه اول
درباره ما
آرشيو مجله
آرشيو سايت
اشتراک مجله
العربية
English Section
 
 

فهرست مسافران 78

 
 
 
معرفي آثار تاريخي فرهنگي ايران به جهان باعث رفع ايران هراسي خواهد شد  
گردشگري سلامت: چالش ها و بايدها...  
خطر در کمين بزرگترين غار آبي آسيا/ بي‌پناهي مأمن شکارچيان عصر سنگ  
آيين گِل هاکُني در مُجن - شاهرود  
همنشيني کمال‌الملک و شاگردان با نقاشان کلاسيک غربي  
سرنوشت ساز بي‌صاحب!  
سفرهاي نوروزي بچه پولدارها  
از نگاه ديگران  
استراتژي هاي رقابت  
سي‎مرغ در سي‎سخت  
مسجد جامع گناباد )ديار قنات و قنوت و قناعت)  
آخرين وضعيت پرداخت ارز مسافرتي در آستانه نوروز  
دانشنامه نوروز تدوين مي شود  
نوروز ايراني، جشن صلح جهاني  
مهرآباد فرودگاه جايگزين ندارد  
سياوش صابري اعلام کرد: تخريب در بافت تاريخي شيراز براي سهولت حرکت دسته‌هاي عزاداري بوده‌است  
بيانيه سازمان ميراث فرهنگي در محکوميت تخريب آثار باستاني عراق توسط داعش  
آثار تاريخي عراق را به ايران امانت بدهيد  
داعش به شهر باستاني نمرود يورش برد  
داعش يک تور گردشگري از سوريه به عراق راه‌اندازي کرد  
بسياري از آثار نابود شده موزه موصل اصل نبودند  
اهميت ژئوفيزيک در باستانشناسي/انتقاداز توقف مغناطيس‌سنجي محوطه‌ها  
کارشناسان ميراث فرهنگي را به عشرت‌آباد راه نمي‌دهند  
رب گوجه فرنگي در همسايه پاسارگاد!!  
تفال به حافظ علاج درد پاسارگاد!  
قدمت تهران با کشف يک اسکلت به 7 هزار سال نمي‌رسد  
خبري از بنياد تعزيه نيست/ امکان توبيخ از سوي يونسکو  
ايجاد پياده‌رو از وسط گورستان تاريخي «دارالسلام»!  
پرونده «بزرگترين خانه تهران» در ميراث فرهنگي به کجا رسيد؟  
دخالت عوامل رسمي در يک حفاري غيرمجاز؟!  
فقط اذيت نکنند...  
جاذبه‌هايي براي گرفتن عکس يادگاري  
قطار ثروتمندان به ايران برمي‌گردد  
پرواز دبي –ساري بهترين فرصت رونق گردشگري خارجي است  
نوروز کهن ميراث ماندگار در استان چهارمحال و بختياري  
خواب ۹۰ ساله ساعت شمس‌العماره ادامه دارد!  
لباسهاي سنتي عشايري  
پول غذاي گردشگران ترکيه = کل درآمد گردشگري ايران  
"بيشه‌دالان" زيستگاه پرندگان مهاجر  
جاده جهاني چالوس درانتظار ثبت ملي  
خليج‌فارس، «خليج‌فارس» است  
24 ميليون متر برهوت 100 ساله  
سلامتي در سفر  
کافه مکسي يارستوران چايخانه هاي غيرسنتي و بهداشتي در هتل هاي پرستاره  
يک شب اقامت در هتل‌هاي کيش، ۲۲۰ تا يک ميليون تومان  
تخفيف 40 درصدي هتل‌هاي تهران در نوروز  
بم و زلزله، زرتشتيان و کرمان در گذر تاريخ  
ايمني در هتل  
هتل ها تنها 10 درصد مسافران نوروزي را در خود جاي مي دهند  
سلياک چيست؟  
آنقدر پولدار داريم که 400 هتل بسازند  
Iran Tourism Attractions on Discovery Channel  
Clay Jewelry in Old Persian Symbols  
30 Iranian Artists to Attend Venice Biennale  
Astaneh Ashrafieh: A Tourism Attraction in the Caspian  
 
 

© Copyright 2009 www.mosaferan.ir

درباره ما | اشتراک مجله | آرشيو مجله | آرشيو سايت | اشتراک مجله